Po wykonaniu „Generique” Wojciecha Kilara przez Orkiestrę Symfoniczną Państwowej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Karola Stryji w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w centrum: Wojciech Kilar, fot. Andrzej Zborski

Po wykonaniu „Generique” Wojciecha Kilara przez Orkiestrę Symfoniczną Państwowej Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Karola Stryji w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w centrum: Wojciech Kilar, fot. Andrzej Zborski

1963