Tomasz Sikorski i Tim Souster w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC) jako realizatorzy dźwięku w utworze „Titus Groan Music” Tima Soustera, fot. Andrzej Zborski

Tomasz Sikorski i Tim Souster w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC) jako realizatorzy dźwięku w utworze „Titus Groan Music” Tima Soustera, fot. Andrzej Zborski

1970