Wykonanie „Musical Games” Włodzimierza Kotońskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC), fot. Andrzej Zborski

Wykonanie „Musical Games” Włodzimierza Kotońskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC), fot. Andrzej Zborski

1974