Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1983

Pierwsze ćwierćwiecze "Warszawskiej Jesieni", rozpoczęte politycznie od października 1956 r., zamknęło wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego. Wprawdzie środowisko muzyczne nie poniosło o ar, ale kontakty wskutek braku łączności telefonicznej i cenzurowanej korespondencji - urwały się. Związek Kompozytorów Polskich został zawieszony czyli pozbawiony możliwości działania, niewiele też brakowało, a zostałby wiosną 1982 r. zdelegalizowany i rozwiązany, zresztą, nie brakło i wśród muzyków chętnych, którzy zaaprobowaliby takie wyjście, pojawiały się różne legalnie wydawane ulotki z podobnymi postulatami. Zarząd Związku zachował jednak i twarz, i jednomyślność: mimo politycznych nacisków "Warszawska Jesień" się nie odbyła, a władze nie zdecydowały się ani na rozwiązanie ZKP, ani na przejęcie festiwalu. W ten sposób dopiero w 1983 r. można było powrócić do tradycji. Jednak od politycznej strony program był kontrolowany o wiele dokładniej. W ten sposób musiała z niego wypaść Sinfonia votiva Andrzeja Panufnika, ciągle traktowanego przez cenzurę podejrzliwie. Wprawdzie wskutek sytuacji politycznej i wypadnięcia "Warszawskiej Jesieni" z kalendarzy imprez międzynarodowych większość wykonawców stanowić musiały siły polskie i z krajów demokracji ludowej, jednak i w tym roku udało się doprowadzić do ważkich wydarzeń, jak wykonanie Requiem Edisona Denisowa z solami: sopranowym Elżbiety Towarnickiej i tenorowym Piotra Kusiewicza (koncert inauguracyjny), opery Manekiny Zbigniewa Rudzińskiego, kompletu Sonat skrzypcowych Charlesa Ivesa (skrzypek Aureli Błaszczok i Eugeniusz Knapik jako pianista), dokończonej przez Krzysztofa Meyera opery Gracze Dymitra Szostakowicza (Wuppertaler Bühnen), koncertu Kwartetu Arditti (m.in. Tetras Iannisa Xenakisa) czy pierwszego z odkrywczych litewskich oratoriów-misteriów - Ostatnich obrzędów pogańskich Broniusa Kutavičiusa. Debiutują Lidia Zielińska (Taniec sobotni), Edward Sielicki (Agnus Dei) oraz Rafał Augustyn (II Kwartet smyczkowy z etem ad libitum).