W oczekiwaniu na autokar do Żelazowej Woli – grupa z Republiki Federalnej Niemiec, w tle ruiny Zamku Królewskiego w Warszawie (przed odbudową), fot. Andrzej Zborski

W oczekiwaniu na autokar do Żelazowej Woli – grupa z Republiki Federalnej Niemiec, w tle ruiny Zamku Królewskiego w Warszawie (przed odbudową), fot. Andrzej Zborski

1968