Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

Krzysztof Baculewski „Kalendarium subiektywne sześćdziesięciu festiwali”

1989

Pierwszy festiwal w nowej polskiej rzeczywistości po zmianie systemu, przygotowany jednak "po staremu". Otwiera go kilka osobliwości: Memory Marka Kopytmana i Cosmos I Stefana Kisielewskiego zestawione z Sinfonią Mistica Andrzeja Panufnika, zamyka zaś monumentalne wykonanie estradowe fragmentów opery Oliviera Messiaena Saint-François d'Assise (Antoni Wit). Wykonaniu tego dzieła asystuje sam kompozytor, goszczący w Polsce po raz pierwszy: w Katowicach (na próbach) i w Warszawie. Niżej podpisanemu, jako jego uczniowi, przypadła w udziale rola tłumacza i z ramienia ZKP opiekuna 81-letniego kompozytora podczas jego pobytu w Polsce. Pierwszy rok niepodległej Polski przynosi też wykonanie Epita um katyńskiego Andrzeja Panufnika. Mamy w programie Fresk Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Stabat Mater (i kilka innych utworów) Arvo Pärta, koncert monogra czny odkrywanego właśnie Giacinta Scelsiego i zmarłego rok wcześniej Tomasza Sikorskiego, Rappel II Elżbiety Sikory na orkiestrę i Syter - urządzenie transformujące dźwięk. Debiutuje Stanisław Moryto (Per uno solo na perkusję). Nowością jest też prezentacja pianolowych utworów Conlona Nancarrowa.

Wobec trudności organizacyjnonansowych, z jakimi borykają się "Polskie Nagrania", dotychczasowy wydawca Kronik dźwiękowych "WJ", ZKP rezygnuje ze współpracy z monopolistą i rozpoczyna niezależne ich wydawanie na kasetach magnetofonowych.