Ray Lee „Chorus”, Johannes Kreilder „Beginninglessness”
Dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum / 19-20.09
Ray Lee Chorus

Goethe-Institut / 26.09 / 00:30 – 5:00
Johannes Kreidler, performer
Johannes Kreidler Beginninglessness (multimedia performances and videos)