Powrót do:   Kompozytorzy
Kruk, Kamil

jest studentem w klasie kompozycji Anny Zawadzkiej-Gołosz. W 2013 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z teorii muzyki na podstawie pracy „Kształtowanie przestrzeni dźwiękowej we Freskach Grażyny Pstrokońskiej–Nawratil” oraz studia licencjackie z kompozycji, przedstawiając utwór pt. Firmamentum na 32-osobowy zespół instrumentalny w ustawieniu przestrzennym.
W 2012 r. jego utwór Strzępy snu na flet basowy i wibrafon został wyróżniony w 53. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie. Uczestniczył dwukrotnie w kursach kompozytorskich we Wrocławiu (2011, 2012), gdzie pracował z Grażyną Pstrokońską-Nawratil. W swojej muzyce na pierwszy plan wysuwa takie jakości, jak barwa, przestrzeń czy energetyka narracji. Interesuje go psychologia twórczości oraz konstruktywizm w myśleniu kompozytorskim z nastawieniem na poszukiwanie indywidualnych form i sposobów wypowiedzi muzycznej.

Ważniejsze utwory: Trio smyczkowe (2011), Iryzacje II na zespół kameralny (2012) Akrolit na kwartet smyczkowy (2012), Strzępy snu na flet basowy i wibrafon (2012), Igliwie na kwartet smyczkowy (2013), ...i cień i płomień... na sopran, altówkę, fortepian i perkusję (2013), Firmamentum na 32-osobowy zespół instrumentalny w ustawieniu przestrzennym (2013), Septenarium na zespół (2014), Parhelion na orkiestrę symfoniczną (2014), Diaphoresis na orkiestrę symfoniczną (2014).

Zobacz - Młodzi z Krakowa

Loading...