Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

II Koncert Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich

Koncert Laureatów II Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego

Mateusz Ryczek Strzępy snu 
Jakub Polaczyk Chroset I: Mikrons **  
Marcin Piotr Łopacki  Trio smyczkowe 
Jarosław Drozd  Przeźrocze paranoi **  
Marcin Piotr Łopacki  Kwartet smyczkowy 
Katarzyna Dziewiątkowska-Mleczko Urban project **  

** prawykonanie

Organizator: Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich