Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie ewaluacji
62. MFMW „Warszawska Jesień”

Informujemy, że na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” odpowiedziały 4 firmy.
Po zapoznaniu się z ofertami wybrano ofertę złożoną przez firmę EVALU Sp. z o.o. ul. Dzika 19/23 lok. 55 00-172 Warszawa, która otrzymała największą ilość punktów w kryteriach oceny.